Koordynatorzy Programu Naukowego

 

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński